أكثر حاجة تشافيت

mardi 9 juin 2015

قاتو عالمي بالشكلاطة - Gâteau Moelleux au chocolat [دارجة تونسيّة | Fr ]قاتو عالمي بالشكلاطة. باش نستحقّو 3 عضمات, نص كاس زبدة طريّة مش ذايبة, زوز كيسان سكّر, ياغورتة, باكو خميرة, باكو فاني, زوز كيسان فارينة, نفّة كاربوناتو, 100غ شوكلاطة للخليط و 150غرام شكلاذة و نص حكة كرام فراش للقلاساج (glaçage)نبداو توّا طريقة التحضير, في حمّام ماري نذوبو الشكلاطة. نركضو العظمات مع السكّر الفاني و الزبدة. في معجنة أخرى نغربلو فارينة و خميرة و كربوناتو. نزيدو ياغورتا للخليط لول و نخلطو. و بعد بالشوية نزيدو خليط الفارينة. نحوطوها في الفور 35دقيقة و نحضرولها قلاساج (glaçage) بالشكلاطة و الكريم فراش.


Ingrédients: 


3oeufs 
½ tasse de beurre
2 tasses de sucre
1 yoghurt vanille
1 sachet de vanille
2 tasses de farine
1 sachet de levure
1 et ½ cc de bicarbonate de soude
100 g de chocolat

Préparation: 

Au bain-marie, faire fondre le chocolat
Dans un bol, mélanger farine, levure, bicarbonate 
Dans un autre bol, battre le beurre, le sucre et les œufs. Ajouter le yogourt et la vanille, et mélanger. 
ajouter le chocolat et mélanger. 
Incorporer le mélange de farine et mélanger. 
Enfourner 35 min 180°
Glaçage
Faire chauffer un pot de crème fraiche et ajouter 150 g de chocolat

vendredi 10 avril 2015

كسكسي العادة و السنّة بالحمص و الزبيب {لحم علوش} [دارجة تونسيّة]
باش نستحقو كيلو لحم علوش، تلاثة مغارف كبار طماطم، أربعة ريوس بصل كبار ثلاثة باش نقطعوهم و واحد نرشقو فيه 5 أعواد قرنفل، فنجان زيت زيتونة، تلاثة سنون ثوم، 6-7 قرون فلفل باش نقليوهم، 250غ زبيب، 300غ حمص منفّخ و كيلو كسكسي دياري ولاّ باكوات.


نبداو نغليو زوز كيسان ماء في الطنجرة. نحطو نفوحو اللحم في ماجنة مع الطماطم المعجونة و البصل المقصوص. نحطو فلفل اكحل و فلفل أحمر و ملح و الزيت نخلطوهم شوية بيدنا. وقتلّي يغلى الماء نحطو اللحم و اللّي معاه.
نخليوها تشكشك و نمشيو نعملو الكسكسي كانو دياري نغوموه بالماء و بعد نزليلو و كانو باكوات 4 مغارف زيت و نبثبوه بالماء باش يتنفخ شويّة. نمرقو الطنجرة متاعنا ونغطيوها باش تهز الغلية.دوب ما تغلي الطنجرة نحطو الكسكسي في الكسكاس باش يفوّر. احنا نعملو تفويرة وحدة خاطرو دياري. و زوز تفويرات بالنسبة الكسكسي باكوات. نحطو الحمص يطيب في طنجرة مع شوية خميرة. 


بعد ما يفوّر الكسكسي و يطيب نهبطوه. نستاناو اللحم يكمّل يطيب و في اللخر نحطو الزبيب في الكسكاس يطيب شويّة. 


طاب اللحم، طاب الكسكسي، طاب الحمص، طاب الزبيب، نقليو قرون الفلفل. نسقيو.. و ناكلو بالشفاء.
في سوسة هذا إسمو "كسكسي دار العرس"


dimanche 8 février 2015

[FR | دارجة تونسيّة] Chorba mfawra - شربة مفوّرة

Nombre de personnes: 3-4
Niveau de difficulté: moyen (مش صعيبة برشا)Ingrédients(المكونات)

500g de langues d'oiseaux -2 paquets (شربة لسان عصفور)
400g de poulet(دجاج)
Huile d'olive(زيت زيتونة)
2 oignon(زوز بصلات)
2 ail(زوز سنون ثوم)
1 tomate fraiche (كعبة طماطم فرشكة)
2 cas de tomate concentrée(طماطم معجونة)
2 cas de piment rouge moulu (فلفل مرحي)
sel, poivre(ملح و فلفل أكحل)
2 clou de girofle (عود قرنفل)
4 piments (فلفل)
100g de pois chiches(حمص منفّخ)
100g de petits pois frais (جلبانة)

Préparation (كيفية التحضير)

نسخة تونسيّة:
 بش نستعملو للشربة الطنجرة و الكسكاس ولا في بعض أماكن إسمو المقفول . باش نبداو نحطو زيت في الطنجرة باش نقليو البصل مع شوية ملح. نزيدو بعدها سنون الثوم, طروف الدجاج. شوية أخرى نزيدو كعبة الطماطم مقصوصة مكعبات, نحركو و بعد نزيدو الطماطم المعجونة. توّا باش نفوحو, نحطّو ملح و فلفل أكحلو الفلفل الأحمر و زوز أعواد القرنفل. بعد ما يتقلو مع بعضهم, نزيدوهم إترا ماء, نغطيوه و نخليوه حتّي يهز الغلية.
توّا في معجنة (صحفة كبيرة) نفرغو زوز باكوات الشربة نحوطولهم  3 مغارف زيت زيتونة و نخلطوهم بيدنا. دوبا ما المرق يهز الغلية نحطو الكسكاس فوقو و نحطو فيه الشربة. بعد حكاية 5 دقايق, نشوفو المرق كانو بدا يعقد نزيدوه ماء سخون.
توا كل 5 دقايق ناخذو زوز لوشات من المرق و نحطوه على الشربة و نحركو بالشوية. 
نعاودو العمليّة 4 -5 مرّات.
.نذوقوها, كي نحسوها قريب الطيب. نطفيو النار علاها و لازم المرق يكون عاقد شوية. الحمص طايّابتو وحدو و الجلبانة إستعملت الحكك هكا علاه ما حطيطهاش مع المرق الطيب.  
توّا نسقيو الشربة المفورة متاعنا و نرودو بالنا لا توالي شربة و نحطوها في الفور حكاية 5 دقايق تشرب الصوص متاعها.
البطاطا ديما نقسها و نقليها, تعتي مطعم بنين. و بيان سور قريّن فلفل مقلي و صحّة و بالشفاء.Version francaise:
Dans un fond épais d'huile d'olive (en bas du couscoussier), faire revenir à feu moyen en remuant sans arrêt pendant environ 1 minute : les morceaux de poulet, la tomate concentrée, le piment moulu, le tabel-karouia, 1 cs de sel, 2 pincées de poivre.
Ajouter 1L d'eau chaude et les pois chiches, et laisser cuire à feu moyen et à couvert pendant 30 minutes à partir de l'ébullition.
Verser les langues d'oiseau dans un grand récipient, y ajouter 3 cs d'huile d'olive et bien enrober le tout en mélangeant avec une main. Verser dans le couscoussier et laisser cuire ainsi pendant 10 minutes. Mettre une casserole d'eau à bouillir en réserve.
Au bout des 10 minutes (donc 40 minutes pour la sauce), ajouter à la sauce les petits pois et les piments (c'est déjà très épicé, donc ne pas ouvrir les piments, les laisser entiers). Si la sauce est devenue épaisse, ajouter 30 cl d'eau.
Verser 2 louches d'eau bouillante (l'eau de la casserole) sur les langues d'oiseau, et les remuer. (Ceci pendant la cuisson, le haut du couscoussier reste sur sa base). Répéter l'opération 4 fois (une fois toutes les cinq minutes pendant 20 minutes, jusqu'à ce que ce soit cuit. Goûter pour vérifier)
Eteindre la gazinière et vérifier que la sauce ait une consistance assez épaisse. (sinon laisser cuire encore)
Mettre les langues d'oiseau dans un grand plat, et napper de sauce. Bien remuer afin que chaque grain soit bien nappé. Ne pas hésiter à rajouter de la sauce, mais attention à ce que ça ne devienne pas de la soupe! Enfourer pour environ 5 minutes pourqu'elle absorbe bien la sauce.
Décorer le dessus avec les légumes et la viande. Laisser reposer quelques minutes le temps que la sauce soit un peu absorbée, et servir chaud.mardi 27 janvier 2015

Le zrir tunisien - زرير تونسي

Le zrir (زرير) tunisien est une sorte de mélange à base de sésame et de fruits secs. Le zrir est assez fort et très calorique. 
Ingrédients:


500 gr de graine de sesame (جلجلان)
300 gr de noisettes (بوفريوة)
200 gr de beurre (زبدة عربي ولا سمن)
Miel pur ou bien du sirop à base d'eau de géranium {250gr de sucre +1 litre d’eau} (عسل ولّا شحور)
150 gr de pignon doré au four ou pistaches concassés pour la décoration


Préparation:


*Commencez tout d’abord par l’étape du tri des grains de sésame, bien les nettoyer en enlevant tout ce qui est superflu, surtout faire bien attention si jamais il y a des petites pierres,
*Lavez les en prenant soin de bien le faire en utilisant une grande passoire, faîtes sécher sur une grande serviette en coton. Ensuite le faire griller au four durant 20 min à 30 min jusqu’à ce que vous entendiez le bruit de l’éclatement de la graine et une couleur dorée, et finalement le faire broyer au mixer jusqu’à obtention d’une crème homogène.
Dans une casserole:
*Pour la préparation du sirop, il ne doit pas être très épais sinon on aura un ZRIR dur et pas crémeux. 

Dans une poêle:
*A feu doux, commencez par fondre le beurre dans une poêle bien nettoyé,


*Ajoutez ensuite la pâte de sésame obtenue après l'avoir broyé,
*Faire tourner doucement avec la spatule,
 

*Ajoutez les noisettes,

  

*Ajouter finalement le sirop ou le miel ou le mélange entre les deux doucement


 


*Faîtes tourner doucement avec une spatule en bois tout en gardant le feu doux. 

Dès que le mélange - pâte fruits secs+sirop (ou miel)- est homogène et a commencé à bouillir, arrêtez la cuisson et réservez, versez-y le Zrir, décorez avec les pignons grillés légèrement. Laisser refroidir.